Studio Ligjore Dedja

Drejtësi . Profesionalizëm . Besim

Fushat e Ekspertizës

Konsulecë Ligjore

Ofrojmë konsulencë të plotë dhe të çdo fushe. Orientim i duhur dhe efikas për rastin tuaj.

i

Përgatitje dokumentacioni ligjor

Përgatitja e dokumentacionit të plotë ligjor është garanci për suksesin e punës sonë. Ruajtja dhe konfidencialiteti i tyre është detyrimi ynë.

Çështje Penale & Civile

Ofrojmë mbrojtje në fushën penale dhe përfaqësim në fushën civile, në të gjitha shkallët e gjyqësorit brenda dhe jashtë vendit.

Pronësia Intelektuale

Fusha e zbatimit të këtij ligji, kërkon metoda dhe energji të reja. Ne kemi ekspertizën e nevojshme.

Prona të Patundshme

Shitje, Blerje, Qera etj.
Në të gjithë territorin e vendit, ofrojmë njohuritë tona dhe ndërmjetësim të sigurtë dhe të suksesshëm.

Na Kontaktoni për Çështjen Tuaj

+355 69 2110192

Përshtypjet nga Klientët Tanë

“Çështjet që merr përsipër i ndjek me përkushtim e profesionalizëm dhe i çon deri në fund.”

“Jo vetëm një avokat por edhe një mik i besueshëm”

“Përpikëria, besueshmëria, siguria, profesionalizmi, janë të domosdoshme për të patur sukses në çështjet ligjore. Tek Petriti si avokat janë cilësi të dukshme qartësisht.”