Fushat e Ekspertizës

Për një periudhë prej 20 vjeçare në fushën e ligjit ne kemi akumuluar ekspertizë të gjerë në dhënien e zgjidhjeve ligjore të çështjeve me natyra të ndryshme

Konsulecë Ligjore

Ofrojmë konsulencë të plotë dhe të çdo fushe. Orientim i duhur dhe efikas për rastin tuaj.

Përgatitje dokumentacioni ligjor

Përgatitja e dokumentacionit të plotë ligjor është garanci për suksesin e punës sonë. Ruajtja dhe konfidencialiteti i tyre është detyrimi ynë.

Çështje Penale & Civile

Ofrojmë mbrojtje në fushën penale dhe përfaqësim në fushën civile, në të gjitha shkallët e gjyqësorit brenda dhe jashtë vendit.

Pronësia Intelektuale

Fusha e zbatimit të këtij ligji, kërkon metoda dhe energji të reja. Ne kemi ekspertizën e nevojshme.

Prona të Patundshme

Shitje, Blerje, Qera etj.
Në të gjithë territorin e vendit, ofrojmë njohuritë tona dhe ndërmjetësim të sigurtë dhe të suksesshëm.

Jemi në Shërbimin Tuaj